Cykel

Cykel

Båt över 5m

Båt över 5m

Båt upp till 5m

Båt upp till 5m

Utombordsmotor

Utombordsmotor

Vattenskoter

Vattenskoter

ATV

ATV

Snöskoter

Snöskoter

Kontor & IT

Kontor & IT

Bygg & anlägg

Bygg & anlägg

STÖLDMÄRKNING MED SECURMARK FÖRHINDRAR STÖLD

Ikon mikromerker

Dold märkning

10 000 unika ID-micromärken sprayas i hålrum på både båt och motor. Micromärkena är omöjliga att ta bort för tjuvar. Ett micromärke räcker för att ta reda på vem som äger båten och/eller motorn.

Läs mer

Läs mer

Stäng

Dold märkning

Polis, tull och våra återförsäljare har utrustning för att hitta micromärken och bevisa rättmätig ägare av båt/motor.

Micromärkena läses av med specialutrustning som visas i filmen.

Ikon mikromerker

Synlig märkning

Ingraverade ID-nummer och synliga varningsdekaler visar att båten och motorn är stöldmärkta med Securmark och inte låter sig bli stöldgods. ID-numret sätts på ett antal platser på båten och motorn.

Läs mer

Läs mer

Stäng

Synlig märkning

Ingraverade ID-nummer och varningsdekaler har en preventiv effekt. Vi sätter på ett antal ID-nummer och dekaler på både båten och motorn. Dessa är väl synliga och svåra att ta bort. 

Ikon mikromerker

Uppdaterad databas

ID-nummer lagras tillsammans med ägarinformation i Securmarks uppdaterade databas. Polis och tullen kan snabbt hitta den rätta ägaren om båten eller motorn skulle komma på avvägar.

Läs mer

Läs mer

Stäng

Uppdaterad databas

Vid ägarbyte är det lätt att verifiera ägarskap och kontrollera om båten eller motorn är stulen. På så sätt undviker du att köpa stöldgods och förhindrar även att stulna båtar och motorer säljs vidare. Kom ihåg, du riskerar att förlora allt om du köper stöldgods. Du kan kontrollera ID-numret genom att ringa Securmarks växel: 0321-17600.

Se till att du registrerar korrekta ägarupplysningar hos Securmark när du köper en båt som redan är märkt och se till att hålla dina kunduppgifter uppdaterade.

Stäng

Dold märkning

Polis, tull och våra återförsäljare har utrustning för att hitta micromärken och bevisa rättmätig ägare av båt/motor.

Micromärkena läses av med specialutrustning som visas i filmen.

Stäng

Synlig märkning

Ingraverade ID-nummer och varningsdekaler har en preventiv effekt. Vi sätter på ett antal ID-nummer och dekaler på både båten och motorn. Dessa är väl synliga och svåra att ta bort. 

Stäng

Uppdaterad databas

Vid ägarbyte är det lätt att verifiera ägarskap och kontrollera om båten eller motorn är stulen. På så sätt undviker du att köpa stöldgods och förhindrar även att stulna båtar och motorer säljs vidare. Kom ihåg, du riskerar att förlora allt om du köper stöldgods. Du kan kontrollera ID-numret genom att ringa Securmarks växel: 0321-17600.

Se till att du registrerar korrekta ägarupplysningar hos Securmark när du köper en båt som redan är märkt och se till att hålla dina kunduppgifter uppdaterade.

Hitta din återförsäljare här

FLERA FÖRDELAR MED STÖLDMÄRKNING

Rabatt på försäkringen

De flesta försäkringsbolag ger dig en rabatt på försäkringspremien när du har stöldmärkning från Securmark.

Läs mer

Securmark Premium

Securmark Premium är ett bonusprogram för dig som har Securmark-märkta tillgångar.

Läs mer

Trygghet vid ägarbyte

En uppdaterad databas är viktigt både för Securmark, dig - och de som har tillgång till databasen.

Läs mer