Trygghet vid köp och sälj

En uppdaterad databas är viktig både för Securmark, dig - och de som har tillgång till databasen, inklusive polis, gränspolis och tullväsendet.

En uppdaterad databas är också viktigt vid köp och försäljning av enheter. I vår app kan du söka på enheten du ska köpa och kontrollera om den är registrerat med anteckningar (exempelvis stulen) i vår databas. 

Kom ihåg att du vid köp av Securmark-märkta enheter måste se till att registreringen överförs på dig. Då kommer du att njuta av alla fördelar med märkningen. Detta kan du göra via vår app eller på vår hemsida.

Har du frågor om ägarbyte? Kontakta oss på info@securmark.se eller telefon 0321-17600.  

Det är för närvarande bara möjligt att söka på cykel. Framöver blir det möjligt att söka på all Securmark-märkt lösegendom, exempelvis båtar, utombordsmotorer och vattenskotrar.