Integritetspolicy

Integritetspolicy
Denna integritetspolicy beskriver hur Securmark AB (hädanefter kallad Securmark) samlar in och använder informationen om besökande på securmark.se och våra därtill hörande internetsidor.

Cookies
En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Denna textfil läggs på webbanvändarens dator.

Ansvar
Securmark, med vd, är ansvarig för inhämtning och användande av alla upplysningar som görs i förbindelse med drift och underhåll av internetsidan.

Webanalys
Securmark samlar in upplysningar om besökande på securmark.se. Anledningen till detta är att utarbeta statistik som vi använderför för att förbättra och vidareutveckla informationsutbudet på vår hemsida. Exempel på vad statistiken ger oss svar på är: Hur många som besöker våra olika sidor, hur länge besöket varar, vilka sidor användarna kommer från och vilka webbläsare som används.

Upplysningarna behandlas i ett avidentifierat och aggregert format. Det vill säga att vi inte kan spåra upplysningarna vi samlar in tillbaka till den enskilde användaren.

Se Google Analytics principer för säkerhet och integritetsskydd för att lära mer om hur verktyget inhämtar, lagrar och använder data. Vi använder också verktyget Hojtar till att utarbeta statistik för förbättring och vidareutveckling.

Registrering på internetsidan
Upplysningarna som blir registrerade av användare genom internetsidans registreringssidor, kan komma bli lagrade på våra egna servrar och även hos våra leverantörer av kommunikationsverktyg.

Tillgång och användning
Anställda på Securmark kommer att ha tillgång till informationen som blir lagrad på internetsidan beroende på vilken information det är tal om. Exempelvis kan våra handläggare ha tillgång till data som är registrerat på dig (namn, adress, telefonnummer etc).