Integritetspolicy

Integritetspolicy för KUNDER HOS SECURMARK SCANDINAVIA AB

1. Inledning

Securmark Scandinavia AB (hädanefter "Securmark AB") respekterar och värnar om integriteten för våra kunder och andra som kommer i kontakt med oss ​​i samband med de tjänster vi tillhandahåller.

När, hur och varför Securmark AB behandlar personuppgifter om dig framgår i integritetspolicy.

2. Vilka är vi? Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Securmark AB.

 

Våra kontaktuppgifter är:

Securmark AB

Storgatan 69,

523 31 Ulricehamn

Organisationsnummer: 556613-3855

 

Frågor eller önskemål om att utöva eventuella rättigheter kopplade till Securmark AB:s behandling av personuppgifter kan ställas till: info@securmark.se

          Kontaktuppgifterna till vårt dataskyddsombud är:

          Adelin Navratil Lihaug

          e-post: ali@rs.no

          telefon: 480 46 236

3. Vad vi använder dina personuppgifter till

Personuppgifter är all information som kan kopplas till individer.  Securmark AB behandlar personuppgifter om personer som köper stöldskyddstjänster tillhandahållna av Securmark AB. Köp av stöldskyddsmärkning som tillhandahålls av Securmark AB kräver att kunden är registrerad i kundregistret. Securmark AB kommer endast att behandla personuppgifter om det bedöms nödvändigt för de ändamål som nämns nedan, och om vi har en laglig grund för behandlingen.

De uppgifter vi behandlar om ägare av föremål, inklusive båtar, motorer och vattenskotrar, som köper stöldskyddsmärkningstjänsten, kommer i första hand att lämnas till Securmark AB av ägaren, till exempel vid registrering i kundregistret. Vi kan även få informationen från återförsäljare som säljer föremål märkta som stulna, båtföreningar där ägare är medlemmar eller från köparen eller säljaren av ett föremål. Uppgifter om objektet som sådant kan även erhållas från andra källor, bland annat från kreditupplysningsföretag som Creditsafe, försäkringsbolag och polisen.

Vi behandlar inga känsliga (särskilda kategorier) personuppgifter i samband med registrering av stöldmärkning. Nedan följer en översikt över vilka personuppgifter vi behandlar om registrerade användare, samt information om syfte och grund för behandlingen:

 • För att kunna registrera stöldmärkningen i kundregistret samt för att administrera och driva tjänsten behandlar vi namn, adress, e-postadress, telefonnummer, användarnamn och lösenord, födelsedatum, personnummer, samt kort- eller bankkontonummer som används för betalningar, aktiviteter och händelser kopplade till stödmärkningen, inklusive bl.a. anmälningar om ägarbyte, att stöldmärkt föremål har gått förlorat eller blivit stulet, fakturering och betalning av årsavgift, betalningshistorik, beställning och leverans av kort och skyltar från oss, vilka föremål som har registrerats och avregistrerats samt information om dessa föremål och återkoppling vi har fått. Vi behandlar även uppgifter om återförsäljare som har registrerat föremålet samt föremålets registrerings- och avregistreringstid. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra det avtal som ingåtts om stöldmärkning.
 • Syftet med stöldmärkning är att vissa uppgifter om föremål och deras ägare är tillgängliga för andra i olika sammanhang, såsom i samband med räddningsinsatser, köp och försäljning av båtar, försäkringar, registrering av båtplatser hos båtföreningar och hamnar, samt spåra ägaren (t.ex. när en båt har slitit sig, har dålig förtöjning, sjunker eller lagts fel, eller om stöld misstänks). Vi behandlar de uppgifter som registreras om kunden och det stulna föremålet (som nämnts ovan) för detta ändamål. För detta ändamål kommer allmänheten att ha tillgång till information om det registrerade föremålet som stöldmärkningsregistreringsnummer, båtinformation samt namnet på ägaren. För den som har särskild åtkomst, till exempel polis och försäkringsbolag, kommer dessa även att ha tillgång till ägarens kontaktuppgifter, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress. Behandlingsunderlaget för denna behandling är att fullgöra det avtal som ingåtts med Securmark AB eller återförsäljare om stöldskyddsmärkningen.
 • För att kunna kommunicera med och följa upp kunder som köpt stöldskyddsmärkning behandlar vi telefonnummer, e-postadresser, namn och information om registreringen. Behandlingsgrunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med kunder, inklusive att kunna ge bästa möjliga service och kundsupport.
 • Vi kommer att behandla namn, e-postadress, information relaterad till kundrelationen och betalningsinformation för att kunna fakturera årsavgifter och andra penningkrav relaterade till tjänsten. Behandlingsunderlaget för denna behandling är att fullgöra det avtal som ingåtts med Securmark AB eller återförsäljare om stöldskyddsmärkningen.
 • De uppgifter som finns om registrerade föremål och ägare i kundregistret antas vara av stort socialt och historiskt intresse även efter det att kunder har sagt upp kundförhållandet. När kundförhållandet har upphört kommer information om föremålet eller ägaren inte längre att vara tillgänglig för allmänheten utan överföras till ett slutet historiskt arkiv som endast är tillgängligt för de med särskild tillgång, såsom polis eller försäkringsbolag. Dessa kommer att se information om objektet såsom stöldmärkningsregistreringsnummer, båtdetaljer, samt den senast registrerade ägaren, inklusive kontaktinformation såsom adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med detta är bland annat att bidra till att avslöja och förebygga brott samt att återlämna värdesaker till sina rättmätiga ägare. Behandlingsunderlaget för denna behandling är att den är nödvändig för ändamål kopplade till de berättigade intressen som eftersträvas.
 • För att kunna skicka relevanta erbjudanden och marknadsföringsmaterial i våra digitala kanaler som vi tror kan vara användbara för kontakter och kunder, samt för att bedöma när det skulle vara lämpligt att skicka ut sådant material och vilken typ av material som ska vara skickas ut behandlar vi namn, e-postadresser , telefonnummer, föredragna kommunikationskanaler och information om aktivitet på våra webbplatser samt information relaterad till stöldmärkningen, eventuell köphistorik och preferenser. Behandlingsunderlaget för denna behandling är Securmark AB:s berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss på ett relevant sätt för våra kunder, samt att kunna ge erbjudanden som vi anser är relevanta och användbara för den enskilda kunden.
 • För att säkerställa att Securmark AB vid alla tillfällen erbjuder tjänster som är både relevanta och tillfredsställande för våra kunder, samt för att vidareutveckla och förbättra våra tjänster, kommer vi då och då att begära feedback, eller skicka ut enkäter eller liknande. I detta sammanhang kommer vi att behandla namn, e-postadresser, registrerade aktiviteter och kunders engagemang i vår verksamhet i övrigt, inklusive information om användningen av våra erbjudanden och produkter. Det kan till exempel gälla information om assistans vid förlust av ett föremål som markerats som stulet, eller andra förfrågningar vi eller våra ombud har fått. Den rättsliga grunden för behandlingen är Securmark AB:s berättigade intresse av att säkerställa att vi vid alla tillfällen erbjuder relevanta och användbara tjänster och produkter som upplevs som värdefulla för vår kundbas. Ibland kommer vi att be om samtycke för att utföra sådan behandling.
 • Vi kommer att behandla namn, e-postadresser, IP-adresser och säkerhetsloggar för att säkerställa säkerheten relaterad till köp av våra tjänster och produkter, samt för att upptäcka och förhindra missbruk. Behandlingsunderlaget för behandlingen är Securmark AB:s berättigade intresse av att avslöja missbruk, bedrägerier och andra olagliga förhållanden.
 • Vi behandlar även information om användningen av våra produkter och tjänster i vårt arbete med produktförbättring, tjänsteförbättring, service och statistik kopplat till detta. I detta sammanhang behandlar vi namn, e-postadresser och telefonnummer samt preferenser och köphistorik. Behandlingsunderlaget för denna behandling är Securmark AB:s berättigade intresse av att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, samt föra statistik relaterad till köp och användning av våra tjänster och produkter.

 

4. Vem får tillgång till informationen?

Securmark AB har begränsad tillgång till personuppgifterna om sina kunder till de personer i organisationen som har ett ”affärsrelaterat” behov av sådan tillgång baserat på de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Securmark AB kan även i särskilda fall då driften i verksamheten gör det nödvändigt att dela informationen med personuppgiftsbiträden, leverantörer och samarbetspartners, inklusive rådgivare, konsulter, jurister och revisorer. Uppgifterna kan även delas med polis och andra myndigheter om Securmark AB får ett föreläggande om det. Securmark Scandinavia AS (org. nr: 948 582 171) och Redningsselskapet (org.nr: 954 360709) bistår Securmark AB som personuppgiftsbiträden.

Nedan finns ytterligare information om vem som får tillgång till de personuppgifter vi behandlar:

 • Polisen, gränspolisen och tullen, inklusive utländska parter, har dygnet runt tillgång till information om föremål som stöldmärkts och registrerats i kundregistret eller vårt historiska arkiv, inklusive uppgifter om ägarskap av föremål, stöldmärkningsregistreringsnummer, båtinformation, adress, telefonnummer, e-postadresser.
 • Information om ägarskap av föremål, stöldmärkningsregistreringsnummer och båtuppgifter registrerade i kundregistret kommer att finnas tillgänglig för allmänheten bland annat genom Securmark AB:s hemsida.
 • Securmark AB ger även särskild tillgång till information om föremål som stöldmärkts och registrerats i kundregistret eller vårt historiska arkiv efter överenskommelse med bland annat auktoriserade återförsäljare, räddningstjänst, försäkringsbolag, båttillverkare, utvalda småbåtshamnar, marknadsplatser för försäljning av båtar (exempelvis Blocket.se) och andra som har rimligt behov av detta i sin verksamhet. Sådana tredje parter som har ingått avtal med oss kommer att ha tillgång till information om ägarskap av föremål, stöldmärkningsregistreringsnummer, båtuppgifter, adress, telefonnummer, e-postadresser.
 • Securmark AB:s historiska arkiv över tidigare kunder är stängt och kommer endast att vara tillgängligt för personer som beviljats särskild åtkomst, såsom polis och försäkringsbolag.

 

5. Överföring utomlands och användning av personuppgiftsbiträden

I vissa fall kommer Securmark AB att kunna använda sig av leverantörer eller partners som finns i länder utanför EU/EES. Detta kan t.ex. beror på att delar av IT-driften eller säkerhetskopieringen av data kan läggas ut på en extern leverantör utanför EU/EES, eller i marknadsföringssyfte.

All användning av personuppgiftsbiträden och överföring av personuppgifter till utlandet kommer att ske i enlighet med gällande lagkrav och våra riktlinjer.

 

6. Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Securmark AB behandlar de personuppgifter som nämns ovan i punkt 3 tills du skickar en begäran om att informationen ska raderas. Informationen kommer då att anonymiseras.

Om du säger upp tjänsten eller inte uppfyller dina betalningsförpliktelser kommer information om ägarhistorik, inklusive namn och kontaktuppgifter såsom adress, telefon och e-postadress att överföras till ett stängt arkiv som endast är tillgängligt för personer som har beviljats särskild åtkomst, som t.ex. polisen och försäkringsbolag.

All annan information om ägarna, såsom korrespondens mellan Securmark AB och en kund, kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs för ändamålet.

Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundtjänst eller vårt dataskyddsombud. Om du återkallar ett samtycke som du har gett oss kommer vi att radera personuppgifter baserat på samtycke så snabbt som möjligt.

7. Dina rättigheter

Du har flera rättigheter relaterade till vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via vår kontaktinformation i punkt 2. Securmark AB kommer alltid att svara på förfrågningar så snabbt vi kan, och alltid inom en månad från att vi mottagit förfrågan. För att vara säkra på att vi bara ger dig tillgång till dina personuppgifter, och inte någon som utger sig för att vara du, kommer vi att be dig bekräfta din identitet.

 

7.1 Tillgång till egna personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, inklusive vilka personuppgifter som är registrerade om dig, vad dina personuppgifter kommer att användas till, vem vi lämnar dina personuppgifter till och hur länge vi lagrar dina personuppgifter. Du har också rätt till information om varifrån dina personuppgifter har hämtats.

 

7.2 Korrigering och rättelse av dina personuppgifter

Du har rätt att be oss korrigera eller komplettera dina personuppgifter om de är vilseledande eller felaktiga.

 

7.3 Radering av dina personuppgifter

I vissa situationer kan du be oss att radera dina personuppgifter. I vissa fall kan det finnas laglig grund för vidare behandling, vilket gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

 

7.4 Begränsa vår behandling av dina personuppgifter

I vissa situationer kan du be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Det gäller till exempel om du anser att de personuppgifter vi behandlar är felaktiga, eller om du invänder mot vår behandling.

 

7.5 Invända mot vår behandling

Om vi behandlar personuppgifter om dig som underlag för våra tjänster eller på grund av en intresseavvägning kan du invända mot vår behandling.

 

7.6 Dataportabilitet

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke eller avtal kan du be oss att överföra dina personuppgifter till dig eller annan leverantör när du vill.

 

8. Klagomål

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du anser att vi inte följer integritetslagstiftningen eller denna integritetspolicy, hoppas vi att du kontaktar oss så att vi kan reda ut eventuella fel eller missförstånd. Vår kontaktinformation finns ovan i punkt 2 i denna integritetspolicy. Du kan också klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, se www.imy.se.

 

9. Användning av cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. Information om detta ges i en separat cookie-deklaration som du hittar här: https://www.securmark.se/cookies/.

 

10. Ändringar

Ändringar i vår behandling, våra tjänster och i regelverket kan leda till att vi uppdaterar eller ändrar denna integritetspolicy. Du hittar alltid uppdaterad information på vår hemsida och vid väsentliga förändringar kommer vi att informera dig om detta via de kontaktuppgifter vi har om dig.

 

Villkor för köp och registrering av Securmark stöldmärkning

 

Vad gäller dessa villkor för?

Dessa villkor gäller registrering i Securmarks databas och köp av stöldskyddsmärkning.

All information om din registrering och stöldmärkning, kommer att samlas i Securmarks databas. Securmark gör alltid sitt yttersta för att uppgifterna i registret ska vara aktuella och av bästa kvalitet samt att Securmarks databas är tydligt och användarbar för dig som kund!

Integritet

Securmark AB följer lagen om behandling av personuppgifter.

Personuppgifter samlas in och lagras i enlighet med denna lag, samt Securmarks integritetspolicy.

Samtycke

Registrering Securmarks databas, samt köp av stöldmärkning är frivilligt. Genom att köpa stöldmärkning och registrera dig i Securmarks databas, godkänner du dessa villkor och att dina personuppgifter behandlas och lämnas ut enligt beskrivningen ovan.

Självdeklaration

Du bekräftar att du är ägare till den båt och/eller motor som registreras, och att uppgifterna som lämnas till Securmark är korrekta och fullständiga. Du är medveten om att felaktig information kan leda till att båten inte registreras eller att redan gjord registrering avbryts.

Flera ägare

Om du vill registrera en eller flera delägare måste varje enskild delägare ge sitt samtycke till dessa villkor och att personuppgifter behandlas enligt beskrivning. Det är huvudägaren som kommer att ansvara för förfrågningar och beställningar till registret och som kommer att få en faktura. Vid ägarbyte kommer Securmark att inhämta samtycke från samtliga delägare.

 

Stöldmärkning från Securmark AB

 

Vad köper jag?

Stöldmärkning från Securmark består av flera gravyrer, tusentals mikromärken och synliga varningsdekaler. Graveringarna och mikromärkena innehåller ett ID-nummer som är unikt för dina enheter. När stöldmärkningen är genomförd registreras uppgifterna i Secumarks databas.

Hur köper jag?

Stöldskyddsmärkning kan endast beställas av våra återförsäljare, och utförs även av återförsäljaren. En lista över våra återförsäljare finns på https://www.securmark.se/aterforsaljare/ .

Hur mycket kostar det?

Vid beställning gäller de priser som återförsäljaren anger.

Rekommenderade priser för stöldmärkning, samt andra tjänster från Securmark AB finns alltid tillgängliga på www.securmark.se. Årsavgiften måste betalas för att stöldmärkningen ska vara aktiv. Vi vill påpeka att det kan tillkomma kostnader för stöldmärkning för eventuellt merarbete utöver märkning, samt körersättning. Detta avtalas direkt med återförsäljaren.

Hur betalar jag?

Betalning för stöldskyddsmärkningen sker till den återförsäljare som utfört märkningen. Årsavgiften faktureras av Securmark.

Kan jag ångra mig?

Du har inte ångerrätt enligt ångerrättslagen vid köp av stöldskyddsmärkning från återförsäljare, då tjänsten anses vara levererad när märkningen har utförts.

Du kan när som helst säga upp avtalsförhållandet med Securmark. Vid uppsägning kommer du att vara befriad från framtida årsavgifter, men kommer inte längre att ha tillgång till de tjänster som tillhandahålls.

Kan jag reklamera?

Stöldmärkningen utförs av återförsäljaren och eventuella reklamationer riktas till denna. Klagomål ska göras så snart som möjligt efter att du fått kännedom om den relation du anser är en brist.