Integritetspolicy

I denna integritetspolicy informerar vi om hur Securmark samlar in och använder personuppgifter.

Securmark AB registeransvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter. Där det dagliga ansvaret har delegerats, kommer det att framgå under varje punkt. Delegeringen omfattar endast arbetsuppgifterna och inte ansvaret. Denna policy innehåller information som du har rätt till när det samlas in uppgifter från vår webbplats och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter (GDPR, kapitel 3, avsnitt 1 och 2).

Behandling av personuppgifter på securmark.se
Securmark AB har det dagliga ansvaret för Securmarks behandling av personuppgifter på securmark.se, om inte annat anges nedan. Det är frivilligt för dem som besöker webbplatsen att uppge personuppgifter i samband med tjänster. Behandlingen av personuppgifter grundas på samtycke från den enskilda individen om inte annat anges.
Effera och Telecomputing är Securmarks registerförare och är vår leverantör för utveckling och underhåll av webbplatsen. Telecomputing är vår driftleverantör för securmark.se.

Uppgifter som samlas in i samband med driften av webbplatsen lagras på egna servrar som drivs av leverantören. Det är endast Securmark, Effera och Telecomputing som har tillgång till de uppgifter som samlas in. Ett separat databehandlingsavtal mellan Securmark och våra leverantörer reglerar vilka uppgifter leverantören har tillgång till och hur de ska behandlas.

Webbstatistik
Securmark samlar in avidentifierade uppgifter om besökande på securmark.se. Syftet med detta är att utarbeta statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationstjänster på webbplatsen. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många personer som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbplatser användare kommer ifrån och vilka webbläsare de använder.
Uppgifterna behandlas i en avidentifierad och sammanlagd form. Avidentifieringen gör så att vi inte kan spåra uppgifterna vi samlar in till en enskild användare. Dessutom behandlas IP-adresserna på en samlad nivå, d.v.s. att alla uppgifter slås samman till en grupp och inte behandlas individuellt.
Vi använder analysverktyget Google Analytics på vår webbplats. Uppgifterna som samlas in av Google Analytics lagras på Googles servrar i USA. De mottagna uppgifterna behandlas enligt Googles riktlinjer för personuppgiftsskydd

Cookies
Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en webbsida.
Lagring av uppgifter och behandling av dessa är inte tillåten om inte användaren har blivit informerad och har gett sitt samtycke till behandlingen. Användaren måste känna till och godkänna vilka uppgifter som behandlas, vad ändamålet med behandlingen är och vem som behandlar uppgifterna, se lagen om elektronisk kommunikation (LEK 2003:389).

Följande cookies används på securmark.se:
Analysverktyget Google Analytics. Du kan läsa mer om webbstatistik ovan.
Vår publiceringslösning (Episerver) placerar också två cookies på din dator (.EPiForm_BID och .EPiForm_VisitorIdentifier) som används i samband med att formulär skickas in och raderas efter 90 dagar.
När du fyller i ett formulär, placeras det en cookie på din dator (EPiForm_). Den kan inte användas till att spåra meddelandet tillbaka till dig och raderas efter 90 dagar.

Rättigheter
Alla som efterfrågar har rätt att få grundläggande information om den behandling av personuppgifter som utförs av ett företag enligt GDPR (se kapitel 3, Den registrerades rättigheter). Securmark har lämnat denna information i denna policy och vi hänvisar till denna vid eventuella förfrågningar. De som är registrerade i Securmarks system har rätt att få insyn i de egna personuppgifterna. Personen har även rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller uppgifter som Securmark inte har rätt till att behandla blir korrigerade, raderade eller kompletterade. Fordringar från den registrerade ska besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 dagar.

Kontaktuppgifter
E-post: info@securmark.se
Telefon: 0321-17600
Postadress: Storgatan 69, 523 31 Ulricehamn

Senast uppdaterad: 03.07.18