Ägarbyte

Har du köpt eller sålt en båt, motor, ATV eller vattenskoter som är märkt med Securmark? Kom ihåg att få detta registrerat på dig.

Har du sålt?

Logga in på "Min sida" och anmäl ägarbytet eller använd formuläret nedan.

Inget köpekontrakt krävs vid överföringen av ägandet på "Min sida" och behandlingstiden reduceras.

Har du köpt?

Be säljaren att fylla i ägarbytet på "Min sida" eller använd formuläret nedan.

Vid användning av formuläret måste ägarbytet dokumenteras med undertecknat köpeavtal och/eller annan dokumentation. Detta laddas upp tillsammans med den övriga informationen i formuläret.

Viktig information:

Alla inlämnade kontrakt måste ha en signatur. Om du använder blocket.se s elektroniska köpeavtal måste du också ladda upp det separata signaturintyget som visar att kontraktet har undertecknats av båda parter.

Du kan ladda upp flera filer (bilagor) samtidigt genom att hålla ned CTRL-tangenten på tangentbordet och välja de filer som ska läggas till.

Pris: kr. 198:- (inklusive årsavgift för det första året).

Har du fler frågor? Se vår kundtjänst.

Formulär för ägarbyte

Tidigare ägare/säljare
Ny ägare/köpare