Meddelande om stöld

Har du utsatts för stöld av båt och/eller motor som är märkt med Securmark?

Om du har utsatts för stöld ska du göra följande så snart som möjligt:

  • Kontakta polis.
  • Kontakta Securmark (se nedan).
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.

För att vår databas alltid ska hållas uppdaterad är det viktigt att vi får meddelande om stöld så snart det upptäcks.

Fyll i fälten nedan och uppge så mycket information som möjligt.

Formulär för anmälan av stöld

Upplysningar om stölden
Upplysningar om ägare