Meddelande om stöld

Har du blivit utsatt för stöld av en båt och/eller motor märkt med Securmark?

Har du blivit utsatt för stöld av en båt och/eller motor märkt med Securmark?


I händelse av stöld ska du omedelbart göra följande:

  • Kontakta polisen.
  • Skicka in en stöldanmälan på Min sida. Kom ihåg att ladda upp en kopia av polisanmälan.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.

För att registret hela tiden ska vara uppdaterat är det viktigt att vi underrättas om stölden så fort den upptäcks.

Gå till Min sida.