Det här är bra att veta om båtens ID-nummer

Båtens skrovnummer (WIN-nummer) kan ge dig värdefull information.

Securmark Nordkapp Boats 2023-04-13

Kommentar: Skrovnumret har tidigare kallats HIN-nummer (Hull Identification Number) och CIN-nummer (Craft Identification Number). Den korrekta benämningen idag är WIN-nummer (Watercraft Identification Number).

Efter den 16 juni 1998 måste alla båtar som släpps ut på marknaden ha ett WIN-nummer, även känt som skrovnummer. WIN-numret är en förutsättning för att båten ska kunna CE-märkas.

WIN-numret finns på skrovet och placeras vanligtvis under fenderlisten på akterspegelns högra sida.

WIN-numret är båtens ID-nummer. När man köper en båt är det viktigt för köparen att vara säker på att båten har ett WIN-nummer.

Men det finns några undantag: tävlingsbåtar (märkta som sådana av tillverkaren), exakta kopior av historiska båtar byggda före 1950 och egenbyggda båtar för privat bruk.

Passar inte båten in i någon av dessa kategorier bör du överväga om du verkligen vill köpa båten eftersom den antingen kan vara gjord av oseriösa tillverkare eller så finns det en risk att identiteten har tagits bort p.g.a. stöld.

Så tolkar du WIN-numret

Alla WIN-nummer är uppbyggda enligt samma mall: 15 tecken inklusive bindestreck.

NO-NKA99999G718 (exempel)

  • NO Tillverkningsland (NO för Norge)
  • NKA Tillverkarens identifiering (i detta fall: Nordkapp)
  • 99999 Båtens serienummer (bokstäverna I, O och Q ska inte användas)
  • Tillverkningsmånad (A = januari, B = februari o.s.v.)
  • 7 Sista siffran i tillverkningsåret (7 för 2017)
  • 18 De två sista siffrorna i modellåret (18 för 2018)

Den tredje sista siffran (sista siffran i produktionsåret) kan bara vara samma som den sista siffran eller en mindre.

Att kunna tolka WIN-nummer kan vara användbart i många situationer. Som exempel finns det båtar till salu där fel årsmodell anges i annonsen. WIN-numret kan därmed avslöja fel eller försök till fusk.

Observera dock att skrovnumret visar när båten är tillverkad och vilken årsmodell den är. Men numret säger inget om när den blev såld som ny.

Som regel finns det alltid så kallade ”överliggare” på marknaden. Dessa är båtar som inte har använts och som säljs som nya även om de blev tillverkade ett eller flera år tidigare.

Stöldgods eller piratkopia

Stöter du exempelvis på en Nordkapp som inte har ett WIN-nummer kan det röra sig om stöldgods eller en piratkopia.

Förutom ovan nämnda undantag finns det inga goda skäl till varför nya båtar inte skulle ha ett WIN-nummer.