Tryggare båtköp

Ett kort telefonsamtal eller ett e-postmeddelande kan göra båtköpet mycket tryggare.

Securmark Jesper Andersson 2023-04-13

I Securmarks databas har vi tiotusentals stöldmärkta båtar och båtmotorer. Dessa har stöldmärkts direkt hos tillverkaren eller hos en av våra 600 återförsäljare i Norge och Sverige.

Information om båt och båtmotor, inklusive båtens skrovnummer, motornummer och annan teknisk information lagras tillsammans med ägarinformationen i vår databas. Databasen är alltid sökbar för bland annat polis, tull och gränspolisen i stora delar av Europa.

Men vad betyder det för ditt båtköp?

Sedan 1988 har en stor del norska och svenska båtar blivit Securmark-märkta. Det innebär att många begagnade båtar är registrerade i vårt system. Genom att söka i databasen kan vi alltså se om båten/motorn du köper har rätt information och om den, exempelvis, har rätt ägare.

Förarbetet är att ta del av följande nummer vid inspektion av båt/motor:

  • Båtens WIN-nummer (skrovnummer). Detta nummer visar bland annat vilken årsmodell båten har och när den tillverkades
  • Motornummer
  • Securmark-nummer på båt och motor (kan vara olika nummer)

Har du inte möjlighet att inspektera båten/motorn (exempelvis om du köper båt/motor från annan ort) ber du säljaren att uppge den ovan nämnda informationen. Kontrollera att numren stämmer när du själv får se båten/motorn.

Har du den här informationen tillgänglig när du kontaktar Securmark kan vi kvalitetssäkra köpet.

Att köpa båt är en stor investering för de flesta. Därför erbjuder Securmark att bistå med en kontroll innan båtköpet. Allt som behövs är ett kort telefonsamtal eller ett e-postmeddelande så hjälper vi till.

OBS: Securmark lämnar inte ut information om ägaren. Vi kan bara bekräfta eller förneka ägarskap.